Konference Tigridovo svědectví dvacátého století

2017.10.24. 20:21

24. října se v Národním památníku na Vítkově uskutečnila konference ke 100. výročí narození Pavla Tigrida – Tigridovo svědectví dvacátého století. Akci spolupořádaly Historické muzeum Národního muzea a česká sekce projektu COURAGE na Ústavu českých dějin FF UK.

První blok konference se zaměřil na činnost Pavla Tigrida v exilu. PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. z Vojenského historického ústavu Praha přiblížil příběh první emigrace Pavla Tigrida v době druhé světové války a jeho zkušenost s českým vysíláním BBC. Druhý příspěvek PhDr. Martina Nekoly, Ph.D. se zaměřil na Tigridovu spolupráci s exilovými organizacemi. Dr. Jana Stárková z Wiener Wiesenthal für Holocaust-Studien se ve svém referátu věnovala vztahům mezi Pavlem Tigridem a československým exilem v Rakousku.

V dalším bloku konference byla věnována pozornost především Pavlu Tigridovi coby politikovi a mysliteli. PhDr. Pavel Orság, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pojednal v příspěvku s názvem S komunisty se mluví (ba i spolupracuje) o zajímavé kapitole Tigridovy politické dráhy, jíž byla po roce 1968 jeho spolupráce s emigranty z řad reformních komunistů. Mgr. Petr Placák z Ústavu pro studium totalitních režimů představil v zaslaném příspěvku Tigridovy postoje v polemice o dokumentu Charty 77 Právo na dějiny. Panel doplnil referát Mgr. Jitky Hanákové z Národního muzea a Fakulty humanitních studií, který se zaměřil na aktivity Tigridovy manželky Ivany v rámci iniciativy Help and Action. Mgr. Hanáková navázala zároveň ve svém vystoupení na skutečnost, že veřejná činnost ženských aktérek disentu (zejména pak manželek jeho vůdčích osobností) bývá v reflexi tohoto období československých dějin často neprávem opomíjena.

Třetí tematický blok zahájil referát PhDr. Marka Krejčího, Ph.D., který přiblížil vládní angažmá Pavla Tigrida coby druhého ministra kultury ČR v letech 1994-1996. Dva další příspěvky poskytly možnost zprostředkovaně „nahlédnout“ do sbírek dokumentujících Tigridovo dědictví. Mgr. Zora Machková z Národního archivu představila Tigridův osobní archiv, který je aktuálně součástí fondů NA. PhDr. Petr Kotyk prezentoval širší veřejnosti takřka neznámé audiovizuální záznamy z 90. let 20. století ze sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Stručný sestřih těchto videozáznamů je, stejně jako vybrané předměty z Tigridova osobního fondu v NA, součástí výstavy Pavel Tigrid. Hlas svobody. Panel uzavřela prezentace věnovaná Registru kulturní opozice COURAGE, kterou připravila Mgr. Anna Vrtálková z české sekce projektu.

Na konferenci bezprostředně navázala vernisáž výstavy Pavel Tigrid. Hlas svobody, jíž se zúčastnili mimo jiné místopředseda Vlády ČR Pavel Bělobrádek a bývalý velvyslanec ČR ve Francii Pavel Fischer. Výstava, kterou připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Národním archivem, bude k vidění do 31. března 2018 v Národním památníku na Vítkově.