Konference Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí

2017.10.29. 18:12

Ve dnech 27. – 29. 10. 2017 se v Centru PANT v Ostravě uskutečnila konference Centra pro studium populární kultury Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí?, která byla organizovaná se spoluúčastí Filozofické fakulty UK a projektu COURAGE. Hlavním cílem konference bylo představit bilanci výzkumu populární kultury v Česku a na Slovensku.

Setkání zahájilo vystoupení prof. Petra A. Bílka, který ve svém příspěvku představil základní východiska dosavadního výzkumu populární kultury i jeho perspektivy, a to se zvláštním zřetelem k  českému akademickému prostředí. Druhý hlavní řečník dr. Juraj Malíček se ve své přednášce s názvem Hľadanie centra, nachadzáníe periférii zaměřil na reflexi popkultury na Slovensku – především v kontextu odborných aktivit tzv. Nitranské školy.

Deset konferenčních panelů bylo věnováno různým oblastem badání o populární kultuře v rozmanitých odborných kontextech – filmu a televizi coby médiím populární kultury, studiu subkultur, umění na poli populární kultury či komiksu. Součástí konference byl i panel pořádaný českou sekci COURAGE, věnovaný projektům, které z rozmanitých hledisek zkoumají dědictví kulturní opozice. Zahájil ho příspěvek prof. Miroslava Vaňka z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. o vztahu orální historie k poznávání minulosti. Dále v panelu vystoupila Mgr. Petra Loučová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., která představila projekt Encyklopedie českého literárního samizdatu 1948–1989 a Mgr. Jan Lomíček, jenž představil vznikající digitální archív české a slovenské subkulturní produkce. V závěrečném příspěvku Mgr. Anny Vrtálkové jsme se dostali rovněž k prezentaci Registru COURAGE. Z hlediska zkoumání kulturní opozice před rokem 1989 byl velmi přínosný také referát Mgr. Martina Tharpa o reflexi českého undergroundu v kontextu přeměny subkultury v aktivní hnutí odporu, přednesený v rámci panelu věnovaného teorii i metodologii studia subkultur.

Účastníci akce mohli si po celou dobu jejího trvání prohlédnout postery prezentující Registr COURAGE i přehled dalších aktivit uskutečňovaných v rámci projektu. K dispozici byly i letáky a propagační materiály. Vydavatelství FF UK poskytlo na konferenci knihy Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy od Petra A. Bílka a kolektivu a Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu od Ondřeje Daniela a kolektivu, které si přítomní mohli koupit s výraznou slevou.