Kolokvium k životnímu jubileu prof. Viléma Prečana

2018.01.09. 21:23

Dne 9. ledna 2018 se česká sekce COURAGE podílela spolu se Společností gen. dr. M. R. Štefánika, z.s., Slovenským domem a Velvyslanectvím Slovenské republiky v Praze na organizaci kolokvia upořádaného u příležitosti 85. narozenin prof. Viléma Prečana, významného historika českých a slovenských moderních dějin, spoluzakladatele Československého dokumentačního střediska a zakladatele a dlouholetého ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Kolokvium se uskutečnilo ve Slovenském domě v Praze a zúčastnily se ho i významné osobnosti z prostředí disentu a akademické obce.

Akci otevřelo promítání krátkého filmu představujícího osobu prof. Prečana. Následovala moderovaná diskuze s oslavencem na téma Akademik a osobní svoboda. V další části večera představil Jakub Hošek, vítěz badatelské soutěže COURAGE, svůj výzkum týkající se strategií československého disentu v jednání se Státní bezpečností. Poté byl věnován širší prostor vzpomínkám přítomných přátel a spolupracovníků prof. Prečana – promluvili Ivan Kamenec, Jiřina Šiklová, Vojtech Čelko a Karel Schwarzenberg. Oficiální část setkání uzavřel slavnostní přípitek, v rámci něhož přednesla konzulka Zuzana Warderová pozdrav od velvyslance Slovenské republiky v Praze Petera Weisse.

Videozáznam celé akce ke shlédnutí zde.