Exkurze do Národního archivu

2018.03.20. 18:09

Dne 20. března 2018 jsme spolu se studenty FF UK navštívili Národní archiv v Praze. Základní informace o archivu, jeho činnosti a archiváliích nám poskytli archiváři Jiří Křesťan a Roman Štér. Součástí programu byla kromě prezentace a diskuse i návštěva depozitáře Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek, v rámce kterého je uchováno i množství fondů spojených s kulturní opozicí a exilem.