Workshop pro badatele

2018.04.24. 22:09

Dne 24. dubna 2018 se uskutečnil interní workshop věnovaný registru COURAGE. Workshopu se zúčastnili nová badatelka a dva noví badatelé spolu se zkušenějšími členy týmu. V rámci workshopu představila Michaela Kůželová podrobně registr, jeho funkce i základní metodiku vytváření záznamů. Následně proběhla diskuse.