Interní workshop k fondům Archivu bezpečnostních složek

2017.11.07. 21:16

Dne 7. listopadu 2017 se uskutečnil interní workshop, kterého se zúčastnili členové týmu COURAGE a zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Workshop otevřelo stručné představení projektu COURAGE a jeho registru. Na prezentaci navázala neformální diskuze o povaze a obsahu sbírek Archivu bezpečnostních složek a možnostech jejich zpracování pro registr.