Workshop pro badatele

2018.01.10. 21:34

Dne 10. ledna 2018 se uskutečnil interní workshop věnovaný registru COURAGE. Workshop byl příležitostí pro setkání nových kolegů a kolegyň se zkušenějšími členkami a členy týmu. V úvodu Michaela Kůželová a Anna Vrtálková podrobně představily registr, jeho funkce i základní metodiku vytváření záznamů. Následovala diskuze zaměřená na vzájemnou výměnu zkušeností a postřehů.