National training day

2018.09.27. 20:23

Dne 24. září se uskutečnil training day české sekce COURAGE. Ve spolupráci s Oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek jsme připravili program nejen pro učitele, ale také pro pracovníky archivů, kteří mají zájem o edukaci v archivech. Na semináři jsme prezentovali jak COURAGE jako celek, tak jeho vzdělávací aktivity a materiály. Miroslav Michela také představil účastníkům semináře náš registr a akce pro veřejnost, které COURAGE chystá, jako je například výstava či filmový festival. Kromě práce s materiály svázanými s projektem COURAGE vystoupili na semináři kolegové dr. Jitka Bílková z Archivu bezpečnostních složek s příspěvkem „Základní problémy edukace v archivech“ a dr. Kamil Činátl z Ústavu pro studium totalitních režimů s prezentací „Práce s primárními prameny v digitálním prostředí“. Na závěr byl představen program exkurzí pro studenty, které nabízí Archiv bezpečnostních složek. Záměr spojit prezentaci a diskusi nad produkty a aktivitami COURAGE s širším tématem archivu a vzdělávání se ukázal jako funkční, tím, že ukázal, že práce se sbírkami (collection) může být velmi produktivní cestou nejen pro badatele, ale i pro učitele a vzdělávací instituce obecně.